faen
0
  • سبد خرید شما خالی است.

آیین نامه اخلاق حرفه ای

آیین نامه اخلاق حرفه ای

آیین نامه اخلاق حرفه‏ای مرکز مشاوره حمید محمدشفیعی

آیین اخلاقی هر حرفه بیانگر اصول و ارزش‏های پایدار و محوری اعضا در ارتباط با جامعه و گروه های ذیحق و ذینفع در آن حرفه است. هدف آن حفظ حقوق و حفاظت و دفاع از جامعه و گروه های مذکور، در برابر ضرر و زیان ‏های احتمالی ناشی از عملکرد آن حرفه است.

سابقه آیین اخلاق:

سابقه آیین اخلاق حرفه‏ای در غرب به اوائل قرن نوزدهم می‏رسد، ولی مطالعات نشان می‏دهد مدت ها قبل، آهنگران در ایران دارای ضوابط و معیارها و آیین ‏حرفه‏ای جامع و مستحکمی بوده اند.

امروز، نیاز به آیین اخلاق حرفه‏ ای در رشته‏ های مهندسی و تکنولوژی بیش از گذشته احساس می‏گردد. پیشرفت‏ها و دستاوردهای تکنولوژی طی قرن گذشته و ادامه روند پرشتاب آن در آینده هر چند رشد و گسترش شگفتی‏آوری را همراه داشته، آسیب‏های جدی و جبران‏نا‏پذیری نیز بر محیط زیست و کیفیت زندگی وارد ساخته و اخلاق، فرهنگ و محیط اجتماعی انسان را به شدت مورد تهدید قرار داده است.

با توجه به مطالب بیان شده ، مشاورین وظیفه مهمی در انجام وظایف خود و پیشنهادات به عهده دارند و در جایگاهی قرار گرفته ‏اند که نه تنها باید منافع ملی و سلامت محیط زیست کشور را مد نظر داشته باشند، بلکه باید حقوق کارفرمایان، پیمانکاران، کارکنان و گروه های کارشناسی و مهندسی را نیز محترم شمرده، از آن دفاع نموده و از راه یافتن فساد در حرفه مشاورین جلوگیری کنند.

از این رو تیم مشاورین حمید محمدشفیعی بایستی در چارچوب ضوابط اخلاقی روشن و شفافی‏ که رعایت آنها موجب توسعه و کمال آنان و مشاورین در کشور می‏گردد، فعالیت کنند.

در این راستا، آیین نامه اخلاق حرفه ای تدوین و به مشاورین عزیزی که با این مرکز همکاری نمودند تقدیم گردید.

بی‌گمان کارآمدی آیین اخلاقی تنظیم شده، در جریان عمل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و با توجه به اولین تجربه مشاورین در این مورد و نیز با توجه به محیط متحول جامعه و تکنولوژی و پدید آمدن مسائل جدید، با گذشت زمان و به طور ادواری، مورد تجدید نظر و اصلاح قرار خواهد گرفت.

محور های اساسی اخلاق آیین :

آیین اخلاق حرفه‏ ای مشاورین این مرکز حول پنج محور اساسی به شرح زیر تدوین گردیده است:

  1. تعهدات مشاورین نسبت به منافع ملی و فرهنگ.
  2. تعهدات مشاورین نسبت به کارفرمایان و سرمایه گذاران.
  3. تعهدات مشاورین نسبت به استارت آپ ها و شرکت های نو پا.
  4. تعهدات مشاورین نسبت به کارآفرینان.
  5. تعهدات مشاورین نسبت به شرکت های با سابقه که دچار عارضه شده اند
  6. تعهدات مشاورین نسبت به یکدیگر.
  7. تعهدات مشاورین نسبت به کارکنان مرکز.

تعهدات مربوط به هر یک از محورهای هفتگانه فوق در سه سطح به شرح زیر تدوین گردیده است:

۱ـاصول بنیادین اخلاق حرفه‏ای: اصول و ارزش‏های اخلاقی است که جنبه آرمانی دارند. دستیابی و تحقق کامل این اصول مقدور نیست. تنها می‏توان در جهت آنها تلاش کرد و به آنها نزدیک شد. سایر اصول و معیارها و دستورات اخلاقی، از این اصول بنیادین نشأت گرفته و راه‌های تحقق و نزدیک شدن آنها به شمار می‏روند.
۲ـمعیارهای اخلاق حرفه‏ای: حداکثر سطح اخلاقی رفتار حرفه‏ای است که مشاورین تحقق آن را ممکن می‏دانند و برای آن می‏کوشند. این معیارهای اخلاقی، وسیله دستیابی یا نزدیک شدن به اصول بنیادین یا آرمان‌های اخلاقی می‏باشند.
۳ـاصول بنیادین اخلاق حرفه‏ای: حداقل سطح اخلاقی رفتار حرفه‌ای است که عدول از آنها موجب تنبیه انضباطی می‌شود.

در ابتدا، قبل از ورود به محورهای هفتگانه و سطوح سه گانه فوق، ارزش‏های اخلاقی مورد نظر مشاورین ارائه گردیده است. منظور از ارزش‏های اخلاقی، موازینی است که برای تعریف و تبیین خوب از بد و درست از نادرست استفاده می‏کند.

امید است این آیین حرفه‏ای به ارتقای سطح اخلاقی فعالیت‏های مشاورین بیانجامد.